Spotkanie emerytów i rencistów Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. w dniu 21.11.2018r.

Tradycją Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. stało się listopadowe, spotkanie z emerytami oraz rencistami naszej spółki.

Takie spotkanie jest zawsze okazją do podsumowania tego co się w firmie wydarzyło w mijającym roku, jakie inwestycje realizowano, jakie zostały rozpoczęte i jakie plany rozwoju- modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej ma spółka w najbliższych latach.

Prezes Zarządu dziękuje wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie a przede wszystkim za wspólne spędzenie chwil w przedświątecznej atmosferze.