Komunikat

Dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego Rawicz, zaopatrującego w wodę mieszkańców ul. Grota Roweckiego 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 7b, 7a, 5a, 4, 4a oraz ul. Dzieciuchowicza 2, 2a.
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu wydał opinie, iż jakość wody do spożycia z wodociągu w Rawiczu w/w punktach uległa poprawie i odpowiada wymaganiom obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 ze zm.).

Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze.