Awaria

                                                                                                                                                                               

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

 informuje odbiorców wody zamieszkałych w Masłowie przy ul. Bocianiej, Żurawiej i Żniwnej,

 że w związku z awarią na sieci wodociagowej spowodowanej przez firmę zewnętrzną

w dniu 27.11.2023 roku w godzinach 10.30-15.00

może nastąpić przerwa w dostawie wody lub obniżone ciśnienie.

W związku z powyższym, może nastąpić okresowe zabarwienie wody.

Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.