Rawicz - przerwa w dostawie wody

                                                                                                                                                          Rawicz 16.12.2019

 

                                                                                             KOMUNIKAT

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

 informuje odbiorców wody zamieszkałych w miejscowościach:

Rawicz (z wyjątkiem Rawicz-Sarnowa),

 Masłowo, Warszewo, Załęcze, Sierakowo, Kąty, Folwark oraz 

Szymanowo (ul. Szczęśliwa, Radosna, Życzliwa),Dębno Polskie (ul. Rawicka , Miętowa , Rumiankowa )

Świniary, Borowno, Wodniki

 że w związku z nocnymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu 18.12.2019/ 19.12.2019 r. (ze środy na czwartek) w godz. od 22.00 do 6.00

nastąpi wyłączenie wody

natomiast od godz. 8.00 ciśnienie wody w sieci wróci do normy.

Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.

 

komunikat e-faktura

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że od listopada 2019 r. istnieje możliwość wystawiania i przesyłania faktur za usługi świadczone przez ZWIK w Rawiczu sp. z o.o. drogą elektroniczną (e-faktury).

E-faktury mogą być wysyłane do Nabywcy drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail, po uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur poprzez podpisanie i dostarczenie w formie pisemnej Oświadczenia o zgodzie, którego wzór dostępny jest na stronie www.zwikrawicz.pl oraz w siedzibie ZWIK w Rawiczu sp. z o.o.:  Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz.    

Awaria Poniatowskiego

                                                               

Folwark, dnia 20.01.2020

                                                                                      

K O M U N I K A T

 

                  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. informuje odbiorców wody zamieszkałych w miejscowości Rawicz

przy ul. Poniatowskiego, Targowej, Ks. Wawrzyniaka

że w związku z awarią na sieci wodociągowej

 w dniu 20.01.2020  w godzinach  od 15.00 do 18:00

może nastąpić przerwa w dostawie wody.

Za powstałe utrudnienia ZWiK w Rawiczu przeprasza odbiorców wody.

.

 

AWARIA UL.Sucharskiego

Rawicz dnia 23.10.2019

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

 informuje odbiorców wody zamieszkałych w miejscowości Rawicz

przy ulicy Sucharskiego

 że w związku z awarią  na sieci wodociągowej

w dniu 23.09.19r. w godzinach  od 8:00 do 12:00

nastąpi przerwa w dostawie wody.

 

 W związku z powyższym może wystąpić zabarwienie wody.

Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.

 

Kurtyna wodna

W dniu 03.06.2019r. na deptaku przy ul. Wojska Polskiego w Rawiczu została zamontowana kurtyna wodna. Kurtyna ta ma służyć poprawie komfortu mieszkańcom w trakcie upałów. Przypominamy, że w ubiegłych latach dwukrotnie nastąpiła dewastacja urządzenia, stąd apel i prośba o właściwą eksploatację urządzenia oraz szanowanie tego wspólnego dobra.