I. ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

W maju 2019 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zakupił agregat prądotwórczy o mocy 35 kW dla hydroforni w Dębnie Polskim.

W kwietniu 2019 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zakupił ciągnik rolniczy marki NEW HOLLAND wraz z ładowaczem czołowym.

II. PRZEBUDOWA SIECI I ROZBUDOWA OBIEKTÓW

1.Modernizacja centralnego ogrzewania na terenie Hydroforni Łaszczyn

Na terenie hydroforni wiejskiej w Łaszczynie zakończyły się roboty budowlane polegające na budowie nowego przyłącza gazowego oraz na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej, którą to gaz będzie doprowadzony do źródła ciepła, tj. kotła gazowego. Ogrzewanie gazowe pozwoli na ekologiczne, wygodne oraz bezobsługowe ogrzewanie pomieszczeń obiektu.

III. BUDOWA SIECI WOD-KAN

1.Budowa kanalizacji sanitarnej – Sierakowo Północ – etap III i IV

W styczniu 2019 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  podpisał umowę na realizację powyższego zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym CHOD-DRÓG Przemysław Andrzejewski, z siedzibą przy ul. Kwiatowej 11, 63-840 Krobia.

Roboty budowlane zakończyły się w kwietniu 2019 r.

Zadanie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Szklarniowej, Warzywniczej, Sadowniczej, Łąkowej i Owocowej oraz sieci wodociągowej w ul. Warzywniczej w Sierakowie.

W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi o łącznej długości 2,29 km oraz sieć wodociągową o długości 1 km.

2.Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej w Rawiczu

W kwietniu 2019 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  podpisał umowę na realizację powyższego zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym CHOD-DRÓG Przemysław Andrzejewski, z siedzibą przy ul. Kwiatowej 11, 63-840 Krobia.

Roboty budowlane polegały na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Myśliwskiej i Cepurskiego w Rawiczu o długości około 0,15 km.

 

3.Budowa sieci wodociągowej w Dębnie Polskim

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zrealizował budowę sieci wodociągowej w Dębnie Polskim w ul. Poziomkowej. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o długości około 200 m.

 

4.Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp.  z o.o. zrealizował budowę nowych odcinków sieci wodociągowej w n/w rejonach:

- Dębno Polskie, w ul. Miętowa;

- Szymanowo, ul. Pogodna oraz wzdłuż torów kolejowych do ul. Radosnej;

- Rawicz-Sarnowa, ul. Wiatraczna.

- Żołędnica.

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągowa o łącznej długości około 1,69 km.

 

5.Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębnie Polskim i Sierakowie

W październiku 2019 r.  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  podpisał umowę na realizację powyższego zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym CHOD-DRÓG Przemysław Andrzejewski, z siedzibą przy ul. Kwiatowej 11, 63-840 Krobia.

Zadanie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej w Dębnie Polskim w ul. Miętowej, Manewrowej i Przylesie oraz w Sierakowie w ul. Warzywniczej.

W ramach zadania wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 0,7 km