Folwark, dnia 20.05.2019r.

 

KOMUNIKAT

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

 informuje odbiorców wody zamieszkałych w miejscowości Rawicz na osiedlu XXX- lecia,że  została uszkodzona sieć wodociągowa 

  w związku z awarią 

w dniu 20.05.2019r.  w godzinach od 18:00 do 21:00

nastąpi przerwa w dostawie wody.

Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.

 

 

 

                                                                                                                                                       Folwark, dnia 07.05.2019r.

 

 

 

KOMUNIKAT

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

 informuje odbiorców wody zamieszkałych w miejscowościach:

Iźbice i  Żylice   

 

że w dniach od 08.05.2019 do 11.05.2019 roku

przeprowadzone będzie czyszczenie sieci wodociągowej.

W związku z powyższym może wystąpić okresowe

obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz jej przejściowe zabarwienie.

Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.