Inwestycje zaplanowane do realizacji w 2018 r.:

 

 1. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rawiczu (droga pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. 11 Listopada oraz w ul. Cichej).
 2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków.
 3. Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków w ul. Poznańskiej w Sierakowie.
 4. Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków w ul. Łaszczyńskiej w Sierakowie.
 5. Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków w Żołędnicy.
 6. Wykup gruntu – droga dojazdowa do studni nr III, IX i trafostacji - Borowno
 7. Budowa sieci wod-kan:

- budowa sieci wodociągowej w Załęczu – około 300 m,

- budowa sieci wodociągowej w Masłowie, ul. Skowronkowa  – około 430 m,

- budowa sieci wodociągowej w Słupi Kapitulnej (rejon cmentarza) – około 300 m,

- budowa kanalizacji sanitarnej w Sierakowie, ul. Dożynkowa oraz wzdłuż rowu  – „Sierakowo Północ etap II” – około 1859 m,

- budowa kanalizacji sanitarnej w Żołędnicy  – około 2291 m,

- budowa sieci wodociągowej w Folwarku, rejon ul. Długiej i Miodowej – około 700 m,

- budowa sieci wodociągowej w Sierakowie, ul. Łaszczyńska – około 1200 m.

 

Zadania projektowe przewidziane do realizacji w 2018 r.:

 

 1. Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Dębnie Polskim, rejon ul. Wrocławskiej – około 120 + 120 m.
 2. Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w Słupi Kapitulnej (rejon cmentarza) – około 300 m.
 3. Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Masłowie/Folwarku, ul. Fiołkowa – około 1370 m.
 4. Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Rawiczu w ul. Myśliwskiej.

 

========================================================================================================================

 

Inwestycje zaplanowane do realizacji w 2019 r.:

 

 1. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rawiczu.
 2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków.
 3. Odwiert studni głębinowej – ujęcie wody podziemnej dla miasta Rawicza.
 4. Odwiert studni głębinowej – ujęcie wody podziemnej Łaszczyn.
 5. Projekt modernizacji SUW Załęcze.
 6. Budowa sieci wod-kan:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Sierakowie w ul. Szklarniowej, Sadowniczej, Owocowej i Łąkowej  – „Sierakowo Północ - etap III”;

- budowa kanalizacji sanitarnej w Masłowie/Folwarku, ul. Fiołkowa;

- budowa sieci wodociągowej w Dębnie Polskim, rejon ul. Wrocławskiej;

- budowa sieci wodociągowej w Szymanowie w ul. Pogodnej - do ul. Radosnej.

 

Zadania projektowe przewidziane do realizacji w 2019 r.:

 

 1. Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Dębnie Polskim, rejon ul. Rawickiej i Manewrowej;
 2. Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w Szymanowie w ul. Pogodnej - do ul. Radosnej;
 3. Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w Sierakowie w ul. Poznańskiej;
 4. Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w Rawiczu w ul. Kamienistej/Sarnowskiej.