euro zwik fundusze 
logo gmina  GMINA
  RAWICZ
logo zwik  ZWiK
  W RAWICZU
  SP. Z O.O.
Unia spojniosc 

 

PROGRAM OPERACYJNY
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu’’

Dnia 23 sierpnia 2016r. Gmina Rawicz podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Beneficjentem i Wnioskodawcą projektu jest Gmina Rawicz, a Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz jest odpowiedzialny za realizację i wdrożenie przedsięwzięcia. Całkowity koszt inwestycji szacuje się na 29.707.653,67 zł, w tym dofinansowanie jakie Gmina Rawicz ma otrzymać z Program Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 wynosi 15.397.259,52 zł. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni obejmuje prace w części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni oraz gospodarki osadowej.Celem projektu jest przede wszystkim:

            - zwiększenie przepustowości oczyszczalni dla zapewnienie  przyjęcia większej ilości ścieków w okresie intensywnych opadów,
            - poprawa oczyszczania ścieków, w szczególności w zakresie redukcji azotu,
            - poprawa gospodarowania osadami ściekowymi,
            - zmniejszenie całkowitego ładunku zanieczyszczeń.

Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2018 -  2020 roku.
 
Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych (zobacz).

                                  

Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia pn.,, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków   w Rawiczu ‘’wyłoniono Jednostkę Realizującą Projekt i Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO). więcej    

 zobacz plakat informacyjny