Porozumienie o współpracy

W dniu 30 listopada 2017r. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zawarł porozumienie z Zespołem Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu w zakresie działania na rzecz upowszechniania edukacji prozdrowotnej i ekologicznej. Główną formą współpracy będzie organizowanie: prezentacji na terenie szkoły oraz na terenie obiektów ZWiK w Rawiczu sp. z o.o., szkoleń dla uczniów klas technikum z zakresu technologii uzdatniania wody, charakterystyki instalacji wodociągowych, pobierania i badania próbek wody (określania jej parametrów fizykochemicznych), analizy jakościowej wody oraz charakterystyki wód pitnych.