Światowy dzień wody 2023r.

Źródło: www.worldwaterday.org, www.gov.pl

Corocznie Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. Hasło tegorocznych obchodów: „Przyspieszenie zmian”

 

Światowy Dzień Wody w roku 2023 ma za zadanie przyspieszenie zmian w celu rozwiązania kryzysu związanego z wodą i kanalizacją. 

Ty i Twoja rodzina, szkoła, wszystkie firmy jak i też społeczność możecie coś zmienić, zmieniając sposób korzystania czy konsumujeci wody w swoim życiu.

Możesz to zrobić m.in.:

- oszczędzając wode poprzez krótsze prysznice, nie odkręcanie kranów podczas mycia zębów oraz zmywania naczyń,

- nie wyrzucając resztek jedzenia, leków, chemikaliów, chusteczek oraz olejów do kanalizacji sanitarnej,

- naprawiając nieszczelne instalacje wodociągowe i ściekowe oraz regularnie opróżniając szamba,

- magazynując wodę deszczową.

Oficjalna strona Światowego Dnia Wody 2023 dostępna jest pod linkiem: www.worldwaterday.org

Porozumienie o współpracy

W dniu 30 listopada 2017r. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zawarł porozumienie z Zespołem Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu w zakresie działania na rzecz upowszechniania edukacji prozdrowotnej i ekologicznej. Główną formą współpracy będzie organizowanie: prezentacji na terenie szkoły oraz na terenie obiektów ZWiK w Rawiczu sp. z o.o., szkoleń dla uczniów klas technikum z zakresu technologii uzdatniania wody, charakterystyki instalacji wodociągowych, pobierania i badania próbek wody (określania jej parametrów fizykochemicznych), analizy jakościowej wody oraz charakterystyki wód pitnych.

Kanalizacja to nie śmietnik!

KANALIZACJA TO NIE ŚMIETNIK!

      Odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej jest najlepszym i najwygodniejszy sposobem na pozbywanie się płynnych nieczystości z terenu naszych posesji. Wszystkim nam powinno zależeć, aby kanalizacja działała bezawaryjnie. W związku z powyższym pragniemy przypomnieć, że urządzeń sanitarnych (np. sedesu, umywalek, zlewozmywaków, kratek ściekowych) nie należy traktować jak kosza na śmieci.
Każdego roku, pracownicy ZWiK usuwają setki zatorów sieci kanalizacyjnej. W studzienkach kanalizacyjnych i przepompowniach ścieków oraz na kracie w oczyszczalni ścieków, która stanowi pierwsze urządzenie w ciągu oczyszczania mechanicznego, znajdowane są przedmioty, które nigdy nie powinny trafić do kanalizacji sanitarnej. Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych oraz awarii sieci kanalizacyjnej. Przyczynia się to m.in. do zapychania rurociągów, rozwoju gryzoni, awarii pomp na przepompowniach oraz na obiektach oczyszczalni ścieków. Zatkana kanalizacja może skutkować cofaniem się ścieków i zalewaniem wnętrz budynków. Zatory mogą mieć znacznie szerszy zasięg, może dojść do zatykania i wybijania ze studzienek ścieków na ulice, co powoduje duże straty materialne, uciążliwości dla mieszkańców, a także szkody środowiskowe.
Konsekwencją powyższego, jest wzrost kosztów usług świadczonych w zakresie odprowadzenia i oczyszczania ścieków.

Czego zatem nie należy wrzucać do toalety?


•    środków higieny osobistej takich jak np.: waciki, podpaski, tampony, chusteczki nawilżone, wata, pieluchy, ręczniki papierowe, patyczki do uszu, itp.;
•    rajstop, szmat, bandaży, materiałów opatrunkowych, rękawic gumowych, prezerwatyw, włosów, torebek foliowych, korków, butelek, zabawek, itp.;
•    kości, odpadów kuchennych, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi odpadami tworząc nieprzepuszczalną bryłę.
•    lekarstw, igieł, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości (zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części   oczyszczalni ścieków);
•    materiałów budowlanych, tj. np.: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice;
•    odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, tj. gnojówki, gnojowicy, obornika.
Kwestię odpadów, których zabrania się wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych, reguluje art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 139).

Prosimy, aby dla naszego wspólnego dobra właściwie korzystać z kanalizacji - odpady wyrzucamy do pojemników na odpady, a nie do urządzeń sanitarnych!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniżej udostępniamy artykuł prasowy z gazety " Życie Rawicza " z dnia 14.11.2017 roku.

pdf

Wodę pijesz długo żyjesz.

Polskie prawo nakłada na wszystkie wodociągi obowiązek dostarczania mieszkańcom wody zdatnej do picia. Rawicka woda jest kontrolowana pod względem składu jakościowego - od ujęcia wody aż do kranu u klienta. Produkowana przez nas woda jest czysta mikrobiologicznie oraz zawiera duże ilości związków wapnia i magnezu. Im więcej tych związków tym woda jest zdrowsza. Osad pojawiający się w czajniku świadczy o tym, że pijemy zdrową wodę bogatą w magnez i wapń.
ZWiK czuwa nad jakością wody do picia poprzez wykonywanie ciągłych analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Woda jest również kontrowana na bieżąco przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Rawiczu.
Znaczny wpływ na jakość wody z kranu ma stan instalacji wodociągowej wewnątrz budynku, za którą ZWiK nie odpowiada. Dlatego ważne są regularne przeglądy takiej instalacji oraz działania (np. płukanie instalacji, czyszczenie sitek w kranach) podejmowane przez właścicieli lub administratorów obiektów w celu zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego wody.

      Możemy śmiało napisać, że rawicka kranówka jest smaczna, bezpieczna, zdrowa, i co nie jest bez znaczenia, tania w porównaniu do sprzedawanej w sklepach wody butelkowej. Możemy ją pić bezpiecznie bez przegotowania. Przegotowanie wody ma jedynie sens w sytuacji, gdy chcemy zaparzyć sobie kawę lub herbatę, lub gdy jej konkretne zastosowanie tego wymaga.

      Na rynku dostępny jest szeroki asortyment wód butelkowych. Półki w sklepach wypełniają wody mineralne, naturalne, źródlane, lecznice, smakowe, z gazem i bez. Niestety nie wszyscy z nas rozróżniają wodę stołową od źródlanej, a leczniczą od mineralnej. Kupujemy wodę, sugerując się ceną, reklamą czy ładną etykietą z lazurowym wodospadem. Produkcja wody butelkowej jest kilka tysięcy razy droższa niż wody z kranu. Konieczne jest przecież wyprodukowanie butelek, etykiet i foli do pakowania, co przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
Jeśli juz decydujemy się na zakup wody butelkowej, to niech pochodzi ona ze sprawdzonego źródła, z którego woda jest równie zdrowa i bezpieczna jak w naszych kranach.

       W ubiegłym roku w ramach akcji edukacyjnej ZWiK zainstalował poidełko w Gimnazjum w Sierakowie. Źródełko zapewnia uczniom stały dostęp do wody. Gimnazjaliści mogą zaspokoić pragnienie korzystając ze zdrowej wody, zamiast słodkich napojów gazowanych. Urządzenie jest tak skonstruowane, że wodę można swobodnie nabierać np. do bidonów.
       W tym roku planujemy montaż kolejnego poidełka w innej placówce oświatowej - Szkole Podstawowej nr 3 w Rawiczu. Przez tego typu działania, chcemy uświadomić naszych najmłodszych odbiorców, że nie ma zdrowszego napoju niż woda oraz rozbudzić prawidłowe nawyki żywieniowe i ekologiczną postawę zmniejszającą zużycie plastikowych butelek.